سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

درباره ما

اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران در سال ..... به استناد بند ۵ قانون اتاق ایران و ماده ۲ آئین نامه تاسیس و ثبت تشکل‌های وابسته تحت پوشش اتاق ایران تاسیس شد.  این اتحادیه یک تشکل صنفی، غیر سیاسی و غیر انتقاعی می‌باشد که در جهت نیل به اهداف صنفی خود تلاش می‌نماید.