سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

تامین اجتماعی تائید کرد: قراردادهای کارگزاران رسمی گمرکی مشمول کسر حق بیمه نمی باشد

پیرو مشکلات اعلام شده از سوی تعدادی از اعضای محترم و پیگیری های به عمل آمده از سوی اتحادیه،  تائیدیه مجددی  از سوی  مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم شمول حق بيمه به حق الزحمه ترخيص کالا توسط کارگزاران رسمی گمرکی صادر گردید.  تصویر نامه سازمان محترم تامین اجتماعی را در پیوست ببینید