سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

اساسنامه اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران

فصل اول: کلیات ماده ۱ - اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت حق‌العملکاری از گمرک ایران به منظور ایجاد یک تشکل صنفی هماهنگ و با همکاری مسئولین ذیربط در جهت پی‌ریزی یک نظام جامع در امر حق‌العملکاری گمرکی و خدمات مرتبط و همچنین تامین حقوق حقه و منافع حرفه‌ای خود و ایجاد هماهنگی بین دارندگان کارت حق‌العملکاری و در نتیجه بهبود شرایط کار اقدام به تشکیل اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران که منبعد در این اساسنامه اتحادیه نامیده می‌شود می‌نمایند. ماده ۲ - اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران دارای تابعیت ایرانی و با توجه به مفاد بند ک ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۰۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. معهذا در قبال اعمال و تعهدات و تصمیمات خود مسئولیت حقوقی مستقل دارد. فصل دوم: نام – حوزه فعالیت – اهداف – حقوق و وظائف اتحادیه ماده ۳ –نام اتحادیه – اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران ماده ۴ – حوزه فعالیت اتحادیه – حوزه فعالیت اتحادیه سراسر کشور می‌باشد ماده ۵ – محل استقرار دفتر مرکزی – محل استقرار دفتر مرکزی اتحادیه، تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، ساختمان ۳۶ طبقه سوم می‌باشد. تعیین محل دائمی اتحادیه و همچنین هرگونه تغییری در این مورد با کسب موافقت قبلی اتاق بازرگانی و با تصویب هئیت مدیره خواهد بود. ماده ۶ – اهداف اتحادیه: ۱- همکاری با مسئولین ذیربط در جهت پی‌ریزی نظام جامع و هماهنگ در امر حق‌العملکاری گمرکی و خدمات مرتبط و یا وابسته به آن ۲- ارتقاء دانش علمی و فنی اعضاء در رابطه با خدمات گمرکی ۳- فعالیت جمعی به منظور تامین حقوق و منافع حرفه‌ای مشروع و قانونی ۴- حمایت از اعضاء و دفاع از حقوق قانونی آنان ۵- کوشش در ممانعت از بروز اختلاف بین اعضاء و ایجاد حسن روابط و همکاری نزدیک بین آنان ۶- کوشش در حل مشکلات و اقدام جهت بهبود شرایط کار ماده ۷ – اتحادیه جنبه سیاسی ندارد و به هیچ حزبی وابستگی نداشته و اعضاء به نام اتحادیه حق فعالیت سیاسی ندارند و هرگونه فعالیت سیاسی به نام و از طرف اتحادیه ممنوع است و اتحادیه معتقد و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ماده ۸ – مسئولان اتحادیه حق مداخله از طریق یا بنام اتحادیه را در امور تجاری و در زمینه مسائل حرفه‌ای به نفع خود ندارند. ماده ۹ – حقوق و وظائف اتحادیه: ۱- اهتمام نسبت به متشکل ساختن اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت حق‌العملکاری گمرک ۲- حمایت از اعضاء و حقوق صنفی آنان ۳- قبول حکمیت‌های ارجاعی از طرف اشخاص در ارتباط با خدمات گمرکی و مرتبط با آن و نیز اعلام نظریه‌های کارشناسی و تخصصی حسب مورد ۴- اهتمام در جهت تهیه برنامه و طرحهای لازم در ارتباط با حق‌العملکاری گمرکی و خدمات مرتبط و تشریک مساعی با مقامات مرتبط و تشریک مساعی با مقامات ذیربط با توجه به مصالح و منافع عمومی کشور ۵- اظهار نظر پیرامون موضوعات مربوط به خدمات گمرکی و ارائه پیشنهادات لازم در این مورد و نیز امور مربوط به آن از جمله امور گمرکی، بندری، بازرگانی و حمل و نقل و غیره ۶- کوشش در جهت رفع موانع و معضلات صنفی و مشکلات ناشی از آن ۷- جلب همکاری مقامات و مراجع دولتی، موسسات ذیربط و اشخاص به منظور نیل به اهداف اتحادیه ۸- معرفی نماینده به مقامات قانونی و کلیه موسسات و سازمانهایی که به نحوی از انحا با اتحادیه ارتباط دارند و تشکیل جلسات مرتبط با آنها ۹- عضویت و ایجاد ارتباط با سازمانهای مرتبط با وظائف اتحادیه در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور ۱۰- اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از رقابتهاب ناسالم اعضاء و ملزم ساختن آنها به رعایت مفاد اساسنامه، نظامنامه و مصوبات مجامع ۱۱- تاسیس دفتر یا دفاتر در داخل کشور با توجه به ضروریات و مقتضیات زمانی و مکانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ۱۲- ارائه طرحهای لازم جهت ایجاد هرگونه تاسیسات و تسهیلات مورد نیاز با مشارکت اعضاء و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ۱۳- ایجاد و برقراری نظام حرفه‌ای صحیح، منطبق با رشد اقتصادی و اجتماعی کشور ۱۴- تلاش در ارتقاء معلومات علمی و فنی اعضاء در زمینه حق‌العملکاری گمرکی و خدمات مرتبط ۱۵- انتشار نشریه اتحادیه با اجازه مقامات مسئول کشور و تشکیل کنفرانس و سمینار به منظور تبادل نظر و آگاهی از پیشرفت‌ها ودر زمینه خدمات گمرکی و مرتبط به آن با رعایت قوانین و مقررات کشور ۱۶- دایر نمودن دوره‌های آموزشی در زمینه حق‌العملکاری و خدمات مرتبط با رعایت مقررات و قوانین کشور فصل: ارکان اتحادیه و وظائف آنها ماده ۱۰ – ارکان تحادیه عبارتند از: الف – مجمع عمومی ب – هیئت مدیره ج – بازرسان ماده ۱۱ – مجامع عمومی: مجامع عمومی از اجتماع اعضاء و یا نماینده رسمی عضو با معرفی نامه کتبی تشکیل می‌گردد . شامل: ۱- مجمع عمومی عادی ۲- مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد تبصره: مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیمات در امور اتحادیه است. ماده ۱۲ – محل تشکیل مجامع: مجامع عمومی در محل اتحادیه و در صورتیکه نیاز به تشکیل در محل دیگری به جز محل اتحادیه در تهران باشد با اعلام قبلی هیئت مدیره قابل تشکیل است. تشکیل مجامع در خارج ار تهران فقط با تصویب قبلی مجمع امکان‌پذیر است. ماده ۱۳ – مجامع عمومی بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا به تقاضای یک سوم اعضاء تشکیل می‌گردد. در صورتی که بازرس (بازرسان) تشکیل مجمع عمومی را ضروری تشخیص دهند مراتب را کتبا با ذکر دلایل به هیئت مدیره اعلام می‌نمایند. هئیت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از اعلام بازرس (بازرسان) اعضاء اتحادیه را جهت تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید. در صورت استنکاف هیئت مدیره، بازرس (بازرسان) میتواند با صدور دعوت‌نامه‌ایکه به امضاء هر دو نفر رسیده باشد نسبت به دعوت مجمع راسا اقدام نماید. دعوت مجمع به وسیله یک سوم اعضاء نیز امکان پذیر است که در اینصورت درخواست تشکیل مجمع با قید دستور جلسه به هیئت مدیره تسلیم و هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اقدام به دعوت مجمع نماید. در صورت عدم اجابت هیئت مدیره، اعضاء می‌توانند به صدور دعوت‌نامه‌ایکه به امضاء کلیه آنها رسیده باشد نسبت به دعوت و تشکیل مجمع با رعایت مقررات اساسنامه اقدام نمایند. ماده ۱۴ – دعوت مجمع عمومی از طریق ارسال دعوت‌نامه کتبی یا از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار صبح یا عصر صورت می‌گیرد. در دعوت نامه دستور جلسه، محل و تاریخ تشکیل ذکر و این آگهی باید حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه مجامع عمومی انتشار یابد. ماده ۱۵ – نحوه اداره جلسات مجامع عمومی: جلسات مجامع عمومی با هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی اداره خواهد شد. صورت جلسات مجامع با امضاء هیئت رئیسه معتبر خواهد بود. تبصره: انتخاب رئیس، نایب رئیس، ناظر و منشی توسط مجمع صورت می‌گیرد. ماده ۱۶: اخذ رای در مجامع عمومی به صورت علنی است مگر در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مواردی که مجمع رای به مخفی بودن آن داده باشد. ماده ۱۷ – مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی جهت اتخاذ تصمیم در مورد مندجات ماده ۲۱ هر سال یکبار در سه ماهه اول تشکیل می‌گردد. ماده ۱۸ – تشکیل مجامع، محل و دستورات جلسه حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل، بوسیله هئیت مدیره به کمیسیون تشکلها جهت اطلاع و حضور نماینده در مجمع اعلام خواهد گردید. ماده ۱۹ – حد نصاب لازم جهت تشکیل مجمع عمومی عادی حضور نصف به علاوه یک اعضاء در جلسه است و در صورتی که در مرتبه اول چنین اکثریتی حاصل نگردید مجمع برای بار دوم با رعایت تشریفات مقرره دعوت و نتیجه دعوت اول در دعوت‌نامه ذکر و این بار مجمع با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت. ماده ۲۰ – اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک حاضرین خواهد بود. ماده ۲۱ – صلاحیت مجمع عمومی عادی: ۱- طرح و تصویب اساسنامه ۲- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان ۳- اتخاذ تصمیم در مورد استعفای دسته‌جمعی هیئت مدیره یا بازرسان ۴- تعیین خط مشی اتحادیه ۵- رسیدگی و تصویب بودجه و گزارش مالی ۶- استماع گزارش هئیت مدیره، بازرسان و اتخاذ تصمیم در مورد هر یک ۷- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت ۸- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اخراج عضو یا اعضاء از عضویت اتحادیه ۹- بررسی و تصویب نظامنامه اتحادیه ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها تبصره: امضاء موارد مذکور صرفا از جهت تصریح است. مجمع عمومی عادی جهت اداره اتحادیه به جز صلاحیت‌های مجمع عمومی فوق‌العاده دارای اختیارات مطلق می‌باشد. ماده ۲۲ – مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده همان مجمع عمومی عادی است که در وقت فوق‌العاده تشکیل می‌گردد. ماده ۲۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده: با شرکت (حداقل) دو سوم از اعضاء اتحادیه تشکیل و صلاحیت آن طبق مندرجات ماده ۲۵ می‌باشد. در صورتیکه در مرحله اول چنین اکثریتی حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و این بار با اکثریت نصف به علاوه یک قابل تشکیل می‌باشد. ماده ۲۴ – اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت سه چهارم آراء حاضرین خواهد بود. ماده ۲۵ – صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده: ۱- اصلاح اساسنامه ۲- اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمان دسته جمعی و تغییر مواد پیمان ۳- ائتلاف یا ادغام با انجمن و اتحادیه‌های مشابه یا مرتبط دیگر ۴- انحلال اتحادیه ۵- عزل انفرادی یا دسته جمعی هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) تبصره: اصلاح اساسنامه با تائید قبلی کمیسیون و با تصویب مجمع فوق‌العاده صورت خواهد گرفت و پس از تصویب، یک نسخه از تغییرات به دبیرخانه کمیسیون تشکلها ارسال می‌گردد. ماده ۲۶ –هیئت مدیره: اتحادیه به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل که از بین اعضاء انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. تبصره ۱ – اعضای علی البدل هیئت مدیره به ترتیب آرائی که در مجمع کسب نموده‌اند جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره که مستعفی شده و یا به نحوی برای آنها ممنوعیت یا فقدان صلاحیت به وجود آید خواهند شد. تبصره ۲ – عدم حضور غیر موجه هریک از اعضاء هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره در چهار جلسه متوالی یا در شش جلسه متناوب در سال به منزله استعفا می‌باشد. تبصره ۳ – در صورتیکه به علت استعفاء، عزل، حجر، فقدان صلاحیت یا هر نوع ممنوعیتی، هیئت مدیره از اکثریت لازم برخوردار نباشد اقدام به تجدید انتخابات خواهد شد. ماده ۲۷ – هیئت مدیره حداکثر پس از یک هفته بعد از انتخابات از بین خود یک نفر را به سمت رئیس و یک نفر را به سمت نایب رئیس و یک نفر را به سمت خزانه‌دار و همچنین فرد دیگری را از بین خود و یا سایر اعضاء یا از اشخاص خارج به سمت دبیر انتخاب خواهد نمود. ماده ۲۸ – مدت ماموریت هیئت مدیره سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره: مدت ماموریت دبیر سه سال و در هر حال بیش از مدت ماموریت هیئت مدیره نخواهد بود. ماده ۲۹ – جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات نیز با اکثریت مطلق آراء اعضاء اتخاذ خواهد شد. از جلسات هیئت مدیره و تصمیمات متخذه صورت جلسه‌ای بوسیله دبیر اتحادیه تنظیم و حداکثر در جلسه بعدی به امضاء کلیه اعضاء شرکت کننده در جلسه مذکور خواهد رسید. ماده ۳۰ – جلسات هیئت مدیره تحت ریاست رئیس و در غیاب ایشان با ریاست نایب رئیس هیئت مدیره اداره خواهد گردید. ماده ۳۱ – شرایط عضویت در هیئت مدیره: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. ۳- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام ۴- داشتن کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق و پروانه حق‌العملکاری معتبر ۵- داشتن حداقل ۵ سال سابقه حق‌العملکاری مستمر به موجب پروانه حق‌العملکاری تبصره ۱ – داوطلبان عضویت در هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام، مدارک مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ را با اخذ رسید تسلیم دبیرخانه اتحادیه خواهند نمود. تبصره ۲ – مدارک مربوط به بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ داوطلبین در جلسه هیئت مدیره و حداکثر تا دو ماه به پایان دوره مدیریت بررسی و نتیجه آن اعلام خواهد گردید. تبصره ۳ – داوطلبانی که شرایط آنان مورد تائید هیئت مدیره قرار نگرفته است می‌توانند از طریق بازرس (بازرسان) اعتراضات خود را به اولین مجمع عمومی جهت رسیدگی تسلیم نمایند. تبصره ۴ – خدمات هئیت مدیره و بازرسان اتحادیه افتخاری و بلاعوض می‌باشد ولی چنانچه برای انجام ماموریتهای جمعی یا فردی هزینه‌ای لازم باشد، پرداخت هزینه‌ها در حد معمول و متعارف از بودجه اتحادیه با تصویب هیئت مدیره بلامانع است. ماده ۳۲ – وظایف هیئت مدیره: ۱- تشکیل مرتب جلسات هفتگی به منظور رسیدگی به امور جاری اتحادیه و شور و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات واصله ۲- اجرای مفاد اساسنامه در رابطه با وظایف و مسئولیتهای هیئت مدیره و نظارت بر اجرای آن در رابطه با اعضاء ۳- دعوت مجامع عمومی در مواعد مقرر تبصره ۱ – هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه قبل از پایان دوره ماموریت خود مقدمات تشکیل مجمع عمومی را با دعوت مجمع و انجام اتخابات فراهم نماید به نحوی که قبل از پایان دوره ماموریت تشریفات راجع به انتخابات خاتمه یافته باشد. تبصره ۲ – چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان مکلفند پیشنهاد انحلال اتحادیه را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نمایند. تبصره ۳ – در صورت اقدام به موقع هیئت مدیره جهت تجدید انتخابات چنانچه بعللی که خارج از اختیار هیئت مدیره باشد در تجدید انتخابات تاخیر به عمل آید شروع مدت مذکور تاریخ رفع علت خواهد بود. تبصره ۴ – هیئت مدیره در هر صورت مسئولیت اداره اتحادیه را تا انتخاب هیئت مدیره جدید به عهده خواهد داشت. ۴- اجرای تصمیمات و مصوبا مجمع عمومی ۵- اتخاذ تصمیم در مورد تشکیل جلسات مورد لزوم ۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد اعضاء ۷- پشتیبانی از حقوق قانونی و صنفی اعضاء اتحادیه ۸- اخذ تصمیم در مورد عضویت در سازمانهای مرتبط با حق‌العملکاران گمرکی و خدمات مرتبط، با رعایت مقررات قانونی کشور ۹- انتخاب و معرفی نماینده از طرف اتحادیه به مراجع مربوطه ۱۰- اجرای نظامنامه داخلی اتحادیه پس از تهیه و تصویب آن به وسیله مجمع ۱۱- تدارک و تصویب تشکیلات اتحادیه ۱۲- دایر نمودن بخشهای تخصصی مورد لزوم ۱۳- نظارت بر فعالیت بخشها و بررسی و پیگیری گزارشات آنها ۱۴- اتخاذ تصمیم در مورد نصب و عزل کارکنان و مشاوران و کارشناسان ۱۵- نظارت بر انجام وظایف و افدامات دبیر و خزانه‌دار اتحادیه ۱۶- تهیه و تنظیم بودجه و گزارش مالی اتحادیه و پیشنهاد و ارائه آنها به مجمع عمومی ۱۷- افتتاح حساب و معرفی امضاهای مجاز به بانکها و سایر ارگانها عنداللزوم ۱۸- خرید و فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول. خرید و فروش اموال غیر منقول با کسب مجوز قبلی از مجمع خواهد بود اینگونه معاملات نباید جنبه انتفاعی داشته باشد. ۱۹- دریافت استعفا هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان و گزارش به اولین مجمع عمومی ۲۰- رسیدگی به تقاضای عضویت دارندگان پروانه حق‌العملکاری گمرک و اتخاذ تصمیم در باره عضویت آنها ۲۱- رسیدگی به تخلفات اعضاء از مقررات اساسنامه و نظام نامه اتحادیه و مصوبات مجامع و هیئت مدیره با رعایت مقررات اساسنامه و اعلام نظر در خصوص تخلفات و ابلاغ آن به طرفین و انجام اقدامات لازم حسب مورد ۲۲- تعلیق عضویت موقت عضو از اتحادیه در صورت ار دست دادن شرایط عضویت یا تخلف از اجرای مفاد اساسنامه و یا نظام نامه یا مصوبات مجامع و هیئت مدیره اتحادیه و گزارش موضوع به اولین مجمع جهت اتخاذ تصمیم و نیز تعلیق یا ممنوعیت استفاده از تمام یا بعضی از امکانات اتحادیه ۲۳- قبول حکمیتهای ارجاعی در رابطه با حق‌العملکاری گمرکی و خدمات مربوطه و عنداللزوم انتخاب و معرفی حکم و نیز اعلام نظریه کارشناسی و تخصصی حسب مورد تبصره ۱ – رسیدگی هیئت مدیره به تخلفات موضوع بندهای ۲۱ و ۲۲ این ماده باید با دعوت از متقاضی ذیربط صورت پذیرد در صورت عدم حضور غیر موجه وی، هیئت مدیره راسا به مورد تخلف رسیدگی و تصمیم خود را به عضو خاطی اعلام خواهد نمود. تبصره ۲ – ذکر موارد مذکور از حیث تصریح است. هیئت مدیره برای اداره اتحادیه دارای اختیارات کامل می‌باشد. ماده ۳۳ – جهت اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و اداره تشکیلات دبیرخانه اتحادیه، هیئت مدیره از بین خود و یا اشخاص خارج، شخصی را به عنوان دبیر اتحادیه برای مدتی که زائد بر مدت مدیریت هیئت مدیره نخواهد بود انتخاب خواهد کرد. دبیر نماینده قانونی اتحادیه است. ماده ۳۴ –اختیارات و وظایف دبیر اتحادیه: ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره ۲- اداره دبیرخانه و تشکیلات اتحادیه و همچنین پیشنهاد استخدام کارکنان، مشاوران و کارشناسان مورد نیاز اتحادیه و قائم مقام دبیر ئ نیز پیشنهاد حق‌الزحمه و حقوق و عزل آنان به هیئت مدیره ۳- تنظیم صورتجلسات و مصوبات هیئت مدیره ۴- تفویض اختیارات به قائم مقام دبیر ۵- انجام مکاتبات از طرف اتحادیه و با رعایت تبصره ماده ۳۳ اساسنامه ۶- پیشنهاد تغییرات احتمالی در تشکیلات اتحادیه به هیئت مدیره ۷- انجام اقدامات لازم جهت انتخابات هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه قبل از پایان مدت ماموریت هیئت مدیره با توجه به مفاد مندرج در تبصره یک بند ۳ ماده ۳۲ اساسنامه ۸- پیشنهاد بودجه به هیئت مدیره ۹- صدور کارت عضویت برای اعضاء ۱۰- اقامه هرگونه دعوی از طرف اتحادیه و پاسخگویی از دعاوی مطروحه علیه اتحادیه ماده ۳۵ – اختیارات و وظایف خزانه‌دار ۱- اداره امور مالی اتحادیه و تهیه و تنظیم دفاتر طبق اصول حسابداری ۲- وصول و جمع‌آوریحق عضویت و ورودیه اعضاء و سایر دریافتیها و واریز آن به حساب اتحادیه در مقابل ارائه رسید ۳- پیشنهاد بودجه به دبیر اتحادیه ۴- تهیه و گزارش مالی و گزارش دریافتی‌ها و پرداختی‌های سالیانه و تسلیم آن به هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) جهت اظهار نظر و طرح در مجامع عمومی جهت تصویب ۵- ارائه دفاتر و اوراق و اسناد اتحادیه به بازرس (بازرسان) جهت رسیدگی در محل اتحادیه تبصره - صدور اسناد تعهدآور با امضاء خزانه‌دار به اتفاق دبیر اتحادیه یا رئیس هیئت مدیره با مهر اتحادیه خواهد بود. ماده ۳۶ – بازرسان اتحادیه دارای یک نفر بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل است که از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند. تبصره – بازرسان باید حائز شرایط عضویت در هیئت مدیره باشند ماده ۳۷ – وظایف بازرسان: ۱- نظارت بر امور مالی و نحوه اداره اتحادیه ۲- رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با هیئت مدیره اتحادیه و در صورت لزوم گزارش ان به اولین مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم ۳- رسیدگی و اظهار نظر درباره گزارش مالی سالیانه ۴- گزارش اقدامات انجام یافته به مجمع عمومی سالیانه ۵- دعوت به تشکیل مجمع عمومی در موارد پیش‌بینی شده در این اساسنامه تبصره ۱ – بازرسان حق شرکت در جلسات هیئت مدیره را بدون داشتن حق رای دارند تبصره ۲ –هیئت مدیره و دبیر و خزانه‌دار موظفند تسهیلات لازم جهت اعمال رسیدگی و نظارت بازرسان را فراهم آورند. فصل چهارم – شرایط عضویت: ماده ۳۸ – متقاضیان عضویت باید دارای شرایط زیر باشند: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲- داشتن پروانه حق‌العملکاری و کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق بازرگانی ۳- نداشتن سوء شهرت ۴- تبعیت از مقررات اساسنامه و نظام‌نامه و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره اتحادیه تبصره – تشخیص حائز شرایط بودن متقاضی عضویت با هیئت مدیره است و عضویت منوط به تصویب دوسوم آراء کل اعضاء هیئت مدیره خواهد بود در صورت رد تقاضای عضویت و اعتراض متقاضی، رسیدگی به اعتراض در اولین مجمع صورت خواهد گرفت و تصمیم مجمع در این خصوص قطعی است. ماده ۳۹ – اعضاء اتحادیه موظفند تغییرات به عمل آمده در شرایط مندرج در ماده ۳۸ را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام تغییرات به اطلاع اتحادیه برسانند. ماده ۴۰ – عدم اطلاع و اعلام تغییرات به اتحادیه و فقدان هر یک از شرایط مندرج در ماده ۳۸ موجب تعلیق عضویت تا حصول شرط خواهد بود. در صورت عدم حصول شرط تا برگزاری اولین مجمع، موضوع در مجمع مطرح و رسیدگی و تصمیم لازم در خصوص بقا و یا لغو عضویت اتخاذ خواهد گردید. ماده ۴۱ – شرط عضویت مجدد عضو اخراج شده منوط به احراز کلیه شرایط موضوع ماده ۳۸ اساسنامه و تصویب مجمع عمومی می‌باشد. تبصره – عضویت مجدد عضو اخراج شده مشروط به تسویه حساب عضو متقاضی با اتحادیه تا تاریخ اخراج می‌باشد. ماده ۴۲ – دبیر اتحادیه موظف است برای شرکتهایی که عضویت آنها مورد تایید هیئت مدیره قرار می‌گیرد کارت عضویت با امضاء خود و ریاست هیئت مدیره و خزانه‌دار و با ممهور نمودن به مهر اتحادیه صادر و تحویل نماید. تبصره – مدت اعتبار کارت عضویت یکسال و تمدید آن برای سال بعد مشروط به نداشتن بدهی دارنده کارت به اتحادیه می‌باشد. ماده ۴۳ – اسامی اعضاء اتحادیه و مشخصات کامل آنان در دفتر مخصوص که به وسیله خزانه‌دار تهیه و تنظیم می‌گردد، ثبت و نگهداری می‌شود. فصل پنجم – منابع درآمد: ماده ۴۴ – منابع درآمد به شرح زیر است: ۱- ورودیه که مبلغ ......... است و در بدو ورود و عضویت در اتحادیه از هر عضو دریافت می‌شود ۲- حق عضویت که میزان آن هر یکسال یکبار با تصویب مجمع عمومی تعیین و وصول می‌گردد. تبصره ۱ – هیئت مدیره می‌تواند برای وصول حق عضویت از اعضاء روش لازم را اتخاذ نماید. تبصره ۲ – میزان حق عضویت متقاضیان عینا بر اساس مصوبه مجمع عمومی می‌باشد. ۳- سایر کمکهای داوطلبانع اعضاء با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ۴- سایر کمکها توسط اشخاص حقوقی با نظر قبلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ماده ۴۵ – عدم پرداخت حق عضویت به مدت شش ماه از تاریخ اعلام موجب تعلیق و زائد بر مدت مذکور موجب لغو عضویت در اتحادیه می‌باشد. ماده ۴۶ – اتحادیه می‌تواند در صورت لزوم با تصویب هیئت مدیره در شهرستانها شعبه دایر نماید. این شعبه وابسته به اتاق حوزه فعالیت خود بوده و در مسائل و خط مشی کلی تابع اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران می‌باشد. تبصره ۱ – در صورتیکه تعداد اعضاء اتحادیه در هر شهرستان به ۲۵ نفر برسد از طرف اتحادیه نسبت به تاسیس شعبه در آنجا اقدام خواهد شد. تبصره ۲ – آئین‌نامه مربوط به تاسیس شعب اتحادیه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره اتاق تدوین و به موقع اجرا گذارده خواهد شد. فصل ششم – مقررات مختلفه: ماده ۴۷ – در صورتیکه مجمع رای به انحلال اتحادیه بدهد در همان جلسه اقدام به انتخاب هئیت تصفیه‌ای مرکب از دونفر عضو هیئت مدیره و یک نفر از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌نماید. این هیئت موظف است ظرف مدت شش ماه تکلیف دیون و مطالبات اتحادیه را روشن نموده و اقدام به وصول مطالبات و پرداخت دیون نماید. هیئت تصفیه گزارشی نیز که حاوی صورت کامل از اموال و وجوه و نحوه تسویه دیون و مطالبات می‌باشد تهیه خواهد نمود. هیئت تصفیه ظرف مدت مذکور یا در پایان مدت، مجمع عمومی را دعوت و گزارش عملیات خود را جهت تصویب به مجمع ارائه و طبق قوانین جاری کشور نسبت به انحلال اتحادیه اقدام می‌نماید تبصره ۱ –هرگونه دارایی که ممکن است نهایتا در اختیار هیئت تصفیه باقی بماند به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واگذار خواهد شد. تبصره ۲ – در صورتیکه هیئت تصفیه به عللی از طرف مجمعی که رای به انحلال اتحادیه داده است انتخاب نگردد وظایف هیئت تصفیه به عهده رئیس هیئت مدیره و بازرسان خواهد بود. ماده ۴۸ – هزینه‌های نظارت بر انتخابات و ثبت و شمارش انتخابات و نیز هزینه آگهی مربوط به انحلال در بودجه اتحادیه پیش‌بینی و پرداخت خواهد گردید ماده ۴۹ – هیئت مدیره و بازرسان در صورت تمایل به استعفا موظفند مجمع عمومی را برابر مندرجات این اساسنامه دعوت و استعفا خود را تقدیم مجمع عمومی نمایند. ماده ۵۰ – در صورت استعفای اکثریت اعضاء هیئت مدیره انتخابات باید تجدید گردد. در اینصورت بازرسان اتحادیه موظفند مجمع عمومی را دعوت و استعفای اعضاء هیئت مدیره را گزارش نمایند. کلیه اعضاء هیئت مدیره در برابر بازرس (بازرسان) و مجمع عمومی مسئولیت مشترکی دارند و پاسخگوی اقدامات خود در دوره تصدی هیئت مدیره می‌باشند. تبصره – اعضاء هیئت مدیره و بازرسان می‌توانند تا مدت ۱۵ روز از تاریخ استعفا درخواست خود را مسترد دارند. ماده ۵۱ – هر یک از اعضاء اتحادیه در هر موقع پس از تصویب بازرس (بازرسان) با بازرس حق مراجعه به دفاتر مالی اتحادیه را دارد. اساسنامه در شش فصل و پنجاه و یک ماده و ۳۰ تبصره در مجمع عمومی موسسین مورخ ............. به تصویب رسید

پیوست: