سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

تاریخچه

این اتحادیه نخستین بار در سال .... توسط جمعی از حق‌العملکاران گمرکی و به کوشش آقایان ...  تاسیس گردید و فعالیت خود را آغاز نمود.  با پیروزی انقلاب اسلامی و پراکنده شدن اعضاء، فعالیت این اتحادیه نیز متوقف گردید تا اینکه مجددا در سال ... و با پیگیری مستمر هیئت موسسین جدید به نامهای صفدر سلامی، فتحعلی درویش نارنج بن، حسن بهبهانی، ابراهیم اوسطی عراقی و امیر منصور طلوعی مجددا ثبت و شروع به کار نمود.