سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

اهداف

۱- تبیین و ارتقاء جایگاه اجتماعی و قانونی کارگزاران گمرکی
۲- بازسازی شخصیت شغلی کارگزاران از طریق مشارکت فعال در نهادهای تصمیم‌گیری و قانون‌سازی
۳- ساماندهی نظام کارمزدها/ مسائل مالیاتی این رسته شغلی
۴- تعریف و پیگیری نیازهای رفاهی اعضاء و پرسنل وابسته از طریق ایجاد تعاونی‌ها و یا کارگروههای لازم برای ساخت و تامین مسکن پرسنل، بیمه‌های تکمیلی، قراردادهای درمانی و ...
۵- بررسی و ایجاد نشریه چاپی/ الکترونیکی شایسته به منظور تامین اطلاعات مورد نیاز همکاران و بروز سازی آنها، همچنین ایجاد یک تربیون مستقل جهت بیان نظرات و عقاید اتحادیه و رساندن پیام به مسئولین دولتی و جامعه تجارت ایران
۶- حذف دلالان و ترخیص‌کاران غیر قانونی از چرخه گمرکی و تامین حقوق شغلی اعضاء رسمی کارگزاران
۷- تعریف و ایجاد رابطه بایسته و قانونی بین کارگزاران گمرکی با گمرکات و سازمانهای همجوار مانند استاندارد، شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و داخلی، صنایع، بازرگانی، کشاورزی، بهداشت و بانکها به منظور تثبیت جایگاه کارگزاران در چرخه تجارت بین‌الملل
۸- ارتقاء سطح علمی کارگزاران و پرسنل مربوطه از طریق آموزش، مشارکت در نهادهای علمی داخلی/ بین‌المللی و نشریات معتبر و بولتنهای کاربردی
۹- ایجاد نشاط و تعلق خاطر در اعضاء اتحادیه از طریق ایجاد مشارکت و همکاری و همراهی مستمر اعضاء با اتحادیه در تحقق اهداف جمعی