سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

اطلاعیه- ثبت نام بیمه درمان تکمیلی برای اعضا و پرسنل وابسته آنها

با پیگیری های مستمر هیات مدیره شرکت تعاونی فرا استانی اعضاء اتحادیه حق العملکاران گمرکی، قرارداد بیمه تکمیلی جهت رفاه حال کارگزاران رسمی گمرک  ایران و شرکت بیمه البرز تنظیم گردیده است  که به پیوست شرایط استفاده از این بیمه به اطلاع میرسد.
از کارگزاران محترم که تمایل به استفاده بیمه تکمیلی برای خود و افراد تحت پوشش ، کارمندان و خانواده های تحت تکفل ایشان را دارند  ، تقاضا میگردد فرم پیوست را به صورت اکسل ( Excel)  تهیه نموده و به آدرس ایمیل اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران به نشانی dabirkhaneh@icbu.ir  ارسال نموده و با تماس با تلفن ۸۸۹۳۲۸۱۹-۰۲۱  از ارسال به  دبیرخانه اطمینان حاصل نمایند .