سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

شیوه نامه شرکت در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران دیماه ۱۳۹۴4

با یاری خداوند، جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران در تاریخ ۰۲/۱۰/۹۴ برگزار خواهد شد. با توجه به تغییرات قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و حذف الزام کارت بازرگانی برای کارگزاران گمرکی از یکسو و صراحت ماده ۳۸ اساسنامه در تعیین شرایط عضویت که کماکان باقی و معتبر می‌باشد، طی رایزنی‌های متعدد با معاونت تشکلهای اتاق ایران مقرر شد در روز برگزاری مجمع ابتدا جلسه فوق‌العاده با حضور آن تعداد از اعضایی که دارای کارت کارگزاری گمرکی، کارت بازرگانی و کارت عضویت معتبر اتاق و اتحادیه هستند تشکیل و پس از اصلاح اساسنامه و تصویب حذف کارت بازرگانی از شرایط عضویت، جلسه مجمع عمومی عادی با حضور کارگزاران گمرکی که دارای کارت عضویت اتاق می‌باشند و بدون در نظر گرفتن وضعیت کارت بازرگانی برگزار گردد. شایان ذکر است، تحولات اخیر در نحوه تشریفات گمرکی، تغییرات بنیادین در قانون مالیاتهای مستقیم و شرایط خطیر اقتصادی، ایجاب مینماید تا اتحادیه بتواند با تمام قدرت در جهت تامین خواسته‌های اعضا و بهبود شرایط کسب‌وکار اقدام کند و این مهم بدون حمایت و مشارکت تک‌تک اعضا میسر نخواهد بود. و لذا هیات مدیره اتحادیه از همگی اعضا محترم تقاضا دارد نه تنها در جلسات آتی مجمع عمومی مشارکت فرمایند بلکه بطور مستمر بر نحوه فعالیت و اقدامات انجام شده نظارت نموده و پیشهادات خود را در در جهت بهبود اعتبار این حرفه ارائه فرمایند.
در این رابطه و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در برگزاری مجامع لازم است:

۱- کلیه اعضا تصاویر مدارک خود شامل کارت کارگزاری گمرکی، کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق و اتحادیه را به دفتر اتحادیه ارسال و یا به نشانی dabirkhaneh@icbu.ir ایمیل نمایند.
۲- افرادی که اعتبار کارت بازرگانی آنها منقضی شده‌است و تمایلی به تمدید آن ندارندویا مبادرت به ابطال آن نموده‌اند، مراتب را صریحا" به دبیرخانه اتحادیه و ذیل اطلاعات ارسالی بند یک اعلام فرمایند.
۳- از افرادی که اعتبار کارت عضویت اتاق بازرگانی آنها منقضی شده‌است و تاکنون مبادرت به تمدید آن ننموده‌اند، درخواست می‌گردد نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایند ( در این مرحله نیاز به مراجعه به سازمان بیمه تامین اجتماعی و دارایی نخواهد بود) و در هر صورت چنانچه مایل به تمدید آن نیستند مراتب را صریحا به دبیرخانه اتحادیه و ذیل اطلاعات ارسالی بند یک اعلام فرمایند.
۴- از آن دسته از اعضا حاضر که به هر دلیل و بر خلاف خواسته قلبی همکاران شما در اتحادیه، تمایلی به ادامه عضویت در اتحادیه ندارند، صمیمانه درخواست می‌گردد به منظور حفظ حقوق سایر اعضا که همگی از همکاران و دوستان شما می‌باشند، مراتب انصراف خود را کتبا به دبیرخانه اتحادیه ارسال فرمایند.
۵- تعیین تعداد اعضا واجد شرایط و به تبع آن حد نصاب قانونی در هر یک از جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بر اساس اطلاعات دریافتی بوده و لذا رعایت موارد فوق را از تمامی اعضا درخواست می‌نماییم.
۶- از کلیه اعضا درخواست می‌گردد به منظور افزایش میزان مشارکت که باعث افزایش اقتدار و اعتبار اتحادیه خواهد بود فعالانه در مجامع شرکت نموده و چنانچه به هر دلیل اعم از عدم حضور در تهران و یا مشغله‌های ضروری قادر به حضور در جلسات نمی‌باشند، حسب ماده ۱۱ اساسنامه، نماینده رسمی خود را با معرفی نامه کتبی و در اختیار داشتن مدارک خود (شخص عضو اتحادیه) در زمان مقرر اعزام و از این طریق امکان به رسمیت رسیدن جلسات را افزایش دهند.
۷- حضور کلیه اعضا فعلی اتحادیه، صرف نظر از احراز یا عدم احراز شرایط عضویت در وضعیت کنونی در جلسات آزاد و موجب دلگرمی خواهد بود و صرفا از رای دادن افراد فاقد شرایط بسته به اینکه جلسه عادی یا فوق‌العاده باشد توسط نماینده اتاق، ممانعت به عمل خواهد آمد .

پیوست: