سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

تعلیق قرارداد مشاور مالیاتی اتحادیه

هیات مدیره در جلسه مورخه یکم شهریور نود و پنج در رابطه با قرارداد شرکت اندیشه بازار کوثر به نمایندگی آقای امیررضا حیدری به عنوان مشاور مالیاتی اتحادیه مصوب نمود از تاریخ فوق هرگونه  فعالیت مالی و مشاوره مالیاتی با ایشان تعلیق میگردد  بدین وسیله اتحادیه  در این رابطه از خود سلب مسئولیت می نماید