Iran Customs Brokers UnionIran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

فهرست جدید کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری اعلام شد

سازمان ملی استاندارد ایران فهرست جدید کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری را اعلام کرد.  این فهرست  از اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ قابل اجرا است.  این لیست را در اینجا ببینید  همچنین می توانید از قسمت پیوست همین صفحه آن را  بردارید.