Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

علی میرعبدالله

نام و نام خانوادگی: 
علی میرعبدالله
شماره عضویت: 
۷۹۰۰۲۹9
تاریخ شروع عضویت: 
۱۳۷۸/۸/۱۷7
نام شرکت/شخص حقیقی: 
حقیقی
تلفن: 
۸۸۹۳۲۸۱۱1
فکس: 
۸۸۹۳۴۲۵۰0
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۱۲۵۹۹۸۵5
گمرکات محل فعالیت: 
همه استان ها