سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران، در تاریخ هشتم خرداد ماه در اتاق بازرگانی تهران سالن اجتماعات کار آفرینان ساعت ۱۶ الی ۱۸ تشکیل خواهد شد.
 
دستور جلسه به قرار زیر میباشد:
 
 
الف - قرائت گزارش هیات مدیره
ب - استماع گزارش بازرس قانونی و تایید صورتهای مالی سال نود و هفت
ج - انتخاب بازرسین