سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

افتتاح واحد مشاوره گمرکی جهت تسهیل و تسریع امور مراجعین گمرک تهران

پیرو مصوبه هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی تهران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳، دفتر مشاوره گمرکی جهت ارائه مشاوره به مراجعین و کمیته فنی گمرک تهران، در محل پنجره واحد گمرک تهران آغاز به کار نمود.
این واحد که طی طرحی از طرف هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی تهران به مدیر محترم گمرک تهران، جناب آقای ابوالفضل اکبر پور، ارائه شده بود با استقبال و نظر مثبت ایشان در خصوص بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین گمرکی، مواجه شد.
شایان ذکر است خدمات مشاوره ایی در این واحد با دریافت پرونده های نیازمند مشاوره از طرف مراجعین و پرونده های ارجاع شده از طرف کمیته فنی گمرک تهران ، بصورت رایگان انجام میگردد.