Tehran Customs Brokers Unionسال رونق تولید

قوانین و مقررات سایت

گزارش اولیه هیئت نمایندگان مجمع عمومی در مورد اختلافات هیئت مدیره منتشر شد.

گزارش اولیه هیئت نمایندگان مجمع عمومی در مورد اختلافات هیئت مدیره منتشر شد.
به دنبال مسائل مطروحه در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده در بهمن ۹۱ و انتخاب آقایان ایرج سبحانی و لطف‌اله جمشیدیان به عنوان نمایندگان مجمع جهت بررسی و ارائه گزارش جامعی در مورد اختلافات پیش‌آمده در هیئت مدیره، گزارش اولیه ایشان تهیه و بشرح زیر جهت استحضار اعضاء محترم ارائه می‌گردد:
بنام خدا
تاریخ: ۹۱/۱۲/۱۵5
حق‌العمل‌کاران گمرکی ایران
با سلام چنانچه مستحضرید در تاریخ ۹۱/۱۱/۰۳ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده با حضور اعضاء اتحادیه حق‌العمل‌کاران گمرکی در اتاق ایران تشکیل گردید و در پی اعتراض گروهی از اعضاء هیئت مدیره و اعضاء حاضر در جلسه به عملکرد آقای حسن بیداری‌فرد (بازرس اتحادیه) و عدم توجه به شرح  وظایف محوله و ناتوانی وی در پیگیری و تشخیص اختلافات بوجود آمده و رفع اختلافات بین اعضاء هیئت مدیره و پاسخگو نبودن نامبرده به درخواست های اصولی آنان و بی توجهی به مکاتبات و اقدامات اعضاء هیئت مدیره از جمله نامه اخیر یکی از اعضا هیئت مدیره؛ (نامه یاد شده که طبق درخواست اعضاء هیئت مدیره مجددا توسط آقای اصغر مظاهری در جلسه قرائت و مطرح گردید که اشاره به سنگ ها و موانع پیش روی اعضاء هیئت مدیره دارد و حاکی از چالشهای موجود بوده و در تاریخ ۹۱/۱۰/۰۱ خطاب به بازرس اتحادیه نوشته شده است)، که تا امروز بدون هیچ عکس العملی از طرف بازرس اتحادیه باقی مانده و جوابی نیز به هیئت مدیره داده نشده است متاسفانه نامبرده علی‌الرغم اصرار اعضای حاضر در جلسه نتوانستند و یا نخواستند مراتب نامه را طی گزارشی صریح باطلاع اعضاء اتحادیه برسانند!!!؟ لذا از آنجا که اعضاء حاضر در جلسه از آقای بیداری‌فرد نا امید شدند، به اتفاق آرا برای بررسی ریشه اختلافات تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمودند :

  1. انتخاب اینجانبان نگارندگان این نامه بعنوان معتمدین اتحادیه به منظور احقاق حق اعضاء اتحادیه لذا جهت اطلاع وظایف خود را بقرار زیر معمول خواهیم داشت :

ملاقات با هر یک از اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان منتخب آنها و اعضاء اتحادیه و بازرس اتحادیه و دعوت از آنها جهت تحقیق و بررسی ریشه های اختلافات و همچنین بررسی اسناد اداری و دفاتر دبیرخانه و اسناد مالی و دفاتر خزانه دار و مکاتبات انجام شده و یا هر مدرک و شخصی که بتواند ما را در جهت تعیین تخلفات احتمالی و احراز حقوق اعضا یاری دهد و در نهایت تهیه گزارش توسط هر یک از اینجانبان و یا باتفاق و ارائه آن به اعضاء اتحادیه. بدیهی است کلیه تحقیقات از گذشته تا حال زمانی وجاهت قانونی خواهد داشت که به صورت مکتوب و یا حضوراً در جلسه باطلاع برسد.

  1. از طرفین اختلاف در هیئت مدیره درخواست نمودند نماینده خودشان را معرفی نمایند . لذا از هیئت مدیره اتحادیه آقایان صفدر سلامی- پلنگی- مظاهری- میر عبداله، متفقاً آقای اصغر مظاهری را بعنوان نماینده خود و آقایان درویش- دوانی، متفقاً آقای بهرام دوانی را بعنوان نماینده خود در مجمع معرفی نمودند. لذا نمایندگان نامبرده و همچنین آقای بیداری‌فرد (بازرس اتحادیه) به اتفاق و یا هر یک به تنهائی بنا به درخواست اینجانبان به منظور بررسی اختلافات بوجود آمده و دستیابی به راه حلهای منطقی برای پویائی هیئت مدیره در جلسات لازم حضور پیدا خواهند کرد.
  2. نماینده امور تشکلها اتاق ایران در صورت تمایل در جلسات تحقیق از بازرس اتحادیه و از نمایندگان هیئت مدیره حضور خواهند داشت، به همین مناسبت آقای حاجی‌پور مدیر محترم امور تشکلها آقایان سلیمانی و دارابی را معرفی نمودند.

گزارش اولیه تقدیمی :
با توجه به اتخاذ تصمیمات اعضاء اتحادیه بلافاصله پس از مجمع یاد شده، تماسها و مذاکرات برای اطلاع از وضعیت موجود و نحوه عملکرد اعضا هیئت مدیره و بازرس اتحادیه اغاز شد که در بدو امر به دلیل عدم آمادگی بازرس اتحادیه، اولین جلسه پس از مدتی تاخیر بالاخره در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۴ در محل اتاق بازرگانی و در حضور نماینده امور تشکلها اتاق تشکیل گردید و دومین جلسه در تاریخ ۹۱/۱۲/۰۱ تشکیل و در این جلسات نظر آقایان دوانی، مظاهری (نمایندگان هیئت مدیره) و آقای بیداری‌فرد (بازرس اتحادیه) استماع گردید. متاسفانه آنچه از ظواهر امر بر می‌آمد نشان می دهد که اشکالات متعددی در اقدامات مجموعه وجود داشته است و ریشه در گذشته دارد، علی ایحال به منظور روشن شدن اذهان اعضاء محترم بدینوسیله پیگیری مشکلاتی را که در جلسه مجمع مطرح گردید و همچنین اقدامات انجام شده را بطور اختصار باطلاع میرساند :

  1. علی‌الرغم اتمام ماموریت آقای خسرو توکلی خزانه دار سابق در تاریخ ۹۱/۰۴/۲۷ نامبرده مدارک مالی اتحادیه را پس از مدت هفت ماه و در تاریخ ۹۱/۱۲/۰۲ به خزانه دار جدید تحویل نمودند که منوط به رسیدگی است.
  2. به دلیل عدم در اختیار داشتن مدارک مالی هیئت مدیره قادر به ارائه لیست کامل اعضاء خود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی نبوده است. شایان ذکر است این لیست طی جلسه ای که در تاریخ ۹۱/۱۲/۰۲ با حضور نمایندگان هیئت مدیره و نماینده اتاق و اینجانبان در دفتر موقت اتحادیه برگزار و تهیه گردید.
  3. نظریه آقای دوانی مبنی بر الزام به حضور هر هفت نفر اعضاء هیئت مدیره برای رسمیت جلسه و معتبر بودن تصمیمات در صورتجلسات با امضاء تمامی هفت نفر (موضوع تفسیر ماده ۲۹اساسنامه) که مبتنی بر نامه کمیسیون تشکلهای اتاق ایران در جلسه مجمع ارائه شد با دریافت نامه از امور تشکلهای اتاق ایران مبتنی بر اظهار نظر مدیریت محترم اداره حقوقی اتاق منتفی و مشخص گردید جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات نیز با حداقل ۴ رای مثبت قابل اجرا خواهد بود. اضافه می نماید این مهم باعث شده است از تاریخ دریافت پاسخ اولیه تا زمان دریافت پاسخ نهایی نتیجه مثبتی از تشکیل جلسات هیئت مدیره بدست نیاید.
  4. دفاتر و مدارک و مستندات اداری اتحادیه همچنان پس از استعفای آقای درویش از سمت دبیری خود که در تاریخ ۹۱/۰۸/۰۲ اعلام نمودند نزد ایشان باقی مانده بود و عملا تشکیل جلسات هیئت مدیره بدون اسناد اداری امکان پذیر نبوده است. نهایتا نامبرده مدارک اشاره شده را همانطور که در جلسه مجمع مطرح گردید در تاریخ ۹۱/۱۰/۰۲ تحویل دبیر جدید اتحادیه نموده اند که منوط به رسیدگی است.
  5. نظر به اهمیت مکان به منظور دستیابی به آدرس و تلفن مشخص برای اتحادیه جهت نگاهداری اسناد  و مدارک مالی و اداری قابل دسترس و همچنین استقرار اعضاء هیئت مدیره و دبیر اتحادیه و پرسنل استخدامی و به منظور ارتباطات منطقی بین اعضاء اتحادیه و به لحاظ لزوم احترام به خود و احترام به نمایندگان اتاق ایران و گمرک و وزارت بازرگانی و اتحادیه های مخاطب و سایر سازمانهای مرتبط، می بایست با برنامه ریزی اصولی و سرعت منطقی هرچه سریعتر نسبت به – خرید و رهن و اجاره- اقدام گردد، متاسفانه از بدو تشکیل اتحادیه برای استقلال مکان اتحادیه و جداسازی از مکان شرکت خصوصی دبیر ثابت اتحادیه به منظور جلوگیری از اشتباهات گریز ناپذیر تاکنون هیچگونه اقدام جدی از طرف رئیس ثابت اتحادیه آقای صفدر سلامی صورت نگرفته است. مختصر اینکه اکنون که مدارک اتحادیه با تلاش دلسوزانه یکی از اعضاء هیئت مدیره پس از سالهای متمادی با سنگ ترازو از شرکت شخصی دبیر اتحادیه خارج گردید و بلافاصله تهیه مکان مستقل برای اتحادیه به یکی از سوژه های داغ روز تبدیل شد...!؟ که تا دیروز اتحادیه را به هر دلیلی به مدت بیش از ۱۲ سال بدون مکان مستقل رها کرده و سرقفلی آنرا در مکان شخصی خود در اختیار داشتند اکنون با وضعیت موجود خود را دلسوز تر و جلوتر از دیگران پرچم دار استقلال مکان اتحادیه میدانند. لازم به توضیح است که در گذشته هر بار که توسط خیرین حرکت مثبتی در این خصوص شکل میگرفت بلافاصله با عکس العمل های غیر منطقی نامبردگان و هیئت همراه روبرو و خنثی میشد. در این خصوص اختلافات و ادعا هایی وجود دارد که در فرصت لازم به تخلفات احتمالی رسیدگی خواهد شد.
  6. اعضای محترم اتحادیه از متن و محتوای قوی و کارآمد یک اساسنامه اصولی و منطقی که قرار است به زودی تنظیم و به آرا شما گذاشته شود غافل نباشید که تمامی سرافکندگی ما از ناکارآمدی اساسنامه ضعیف فعلی است. شما به خوبی میدانید بیشتر اختلافات مطرح در دادگاهها بدلیل تنظیم غلط قراردادهای مبهم بین طرفین دعواست که وظایف طرفین را نسبت به هم مشخص نکرده است. بدیهی است زوایای باز اینگونه قراردادها دست طرفین را برای شیطنت باز می‌گذارد. متاسفانه اساسنامه فعلی با تمام کمی و کاستی هایش نه تنها تا کنون از طرف بازیگران اصلی رعایت نشده است بلکه دارای ضعف هایی است که شرح وظایف هیئت رئیسه (رئیس-نایب رئیس و خزانه دار) همچنین دبیر و بازرس اتحادیه را به نحو اصولی و منطقی مشخص نکرده است و مهمتر اینکه حد بین نامبردگان و خلافشان را تعیین نکرده است. حال چه باید کرد؟

بخشی از نظرات پیشنهادی خود را به شرح ذیل اعلام مینمائیم:
بعنوان مثال در اساسنامه جدید قید گردد هیئت رئیسه و دبیر و بازرس در طول مدت یک دوره فعالیت و با داشتن ۲۵۰۰ نفر حق‌العمل‌کاران گمرکی ملزم می‌باشند حداقل در سال توجه ۲% (دو درصد) از این تعداد را به خود جلب و به عضویت اتحادیه درآورند. اگر این عمل در گذشته انجام میشد از شروع تاسیس اتحادیه در طول ۱۲ سال و تا کنون می بایست بیش از ۵۰۰ نفر عضو داشته باشیم و بدین ترتیب از بین ۵۰۰ نفر عضو مطمئنا مدیران کارآمدتری انتخاب میکردیم اما متاسفانه تا کنون با توجه به عملکرد ضعیف هیئت مدیره با محدودیت اعضا مواجه ایم و اگر در اساسنامه قید میگردید هیئت رئیسه و دبیر و بازرس اتحادیه در طول مدت یک دوره ملزم هستند نسبت به تامین یک مکان مستقل برای اتحادیه اقدام نمایند و دهها موارد دیگر از این اگر ها... اکنون هیچیک از اعضا دغدغه‌های هویتی نداشته و اختلافات بسیار معدود و قابل حل می‌بود و در صورت عدم موفقیت هیئت مدیره در اجرای الزامات قید شده در اساسنامه حداقل در دوره بعد نامبردگان از کاندید شدن در انتخابات هیئت مدیره محروم میشدند و بدین ترتیب تا کنون عنان افسار گسیخته قدرتمندترین اتحادیه تجاری کشور بجای قرار گرفتن در دستان بازیگران قوی و سرافراز در دستان بازیگران فعلی قرار نمی گرفت و بدینوسیله مدیران ناکارآمد انگیزه خود را برای عضویت در هیئت مدیره از دست میدادند و اعضاء اتحادیه در شرایط سخت و دشوار کنونی قرار نمیگرفتند...
از اعضای محترم تقاضا داریم برای پویائی و تنظیم یک اساسنامه جدی مشارکت نموده به نحوی که قواعد بازی آن را از قبل مشخص و حد بین اعضا هیئت رئیسه و دبیر و بازرس و خلافشان را از قبل تعیین نمایند.
از نویسندگان و تنظیم کنندگان و پیشنهاد دهندگان اساسنامه تقاضا داریم پس از تحویل پیش نویس اساسنامه به اعضا و اخذ رسید برای تعیین مهلت لازم به منظور مطالعه اساسنامه و طرح پیشنهادات مخاطبین را در نظر بگیرند تا ناگهان در جلسه مجمع برای رای گیری غافل گیر نشوند.
از اعضاء اتحادیه تقاضا می شود برای تایید اساسنامه در معذورات قرار نگیرند و نظرات خود را اعلام نمایند و تا تنظیم یک اساسنامه مطلوب و قبل از بالا بردن دستان خود در مجمع برای تایید آن آگاهانه عمل نمایند.
بهر حال با توجه به اینکه امکان تکمیل گزارش جامعی در مورد اختلافات و مشکلات مربوط به هیئت مدیره و بازرس و اعضاء اتحادیه تا زمان ۹۱/۱۲/۰۷ که برای جلسه مجمع در نظر گرفته شده بود امکان پذیر نبود و با توجه به پیش رو بودن تعطیلات سال نو و امکان سفر های نوروزی اعضاء ، متقاعد شدیم تا به نحوی عمل نمائیم که جلسه مجمع عمومی که مقرر است در وقت عادی یعنی خرداد ماه سال ۱۳۹۲ برگزار گردد. اهم گزارش مذکور نیز تا آنجا که امکان دارد بطرز جامع و مستدل به ترتیبی ارائه شود تا قبل از مجمع اشاره شده همگی اعضا نسبت به آن مطلع بوده و بتوانند در جلسه تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. در خاتمه هر گونه سئوال و نظری در خصوص مراتب اشاره شده داشته باشید خواهشمند است بطور صریح و در صورت امکان بطور مستند اعلام فرمائید تا در گزارش بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
 
مجدداً یادآوری می گردد گزارش نهایی پس از اتمام بررسی های لازم و قبل از مجمع عمومی عادی خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و در وقت مقرر باطلاع خواهد رسید.
 
       
ایرج سبحانی                           لطف اله جمشیدیان

Tags: 

دیدگاه‌ها

ضمن خسته نباشيد و آرزوي توفيق روز افزون منتظر گزارش نهائي شما سروران هستم

By palangi

صفحه‌ها