Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

هومن حاجی پور به عنوان مدیرکل امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب شد

هومن حاجی پور با حکمی از سوی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مدیرکل امور تشکل ها منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، پیش از این علی اصغر جمعه ای در سمت معاونت امور تشکل های اتاق فعالیت می کرد که حال با حذف این معاونت از این پس حاجی پور به عنوان مدیرکل امور تشکل های اتاق و جمعه ای به عنوان مشاور عالی امور تشکل ها حضور خواهند داشت.

Tags: