Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

لیست کالاهای خارج شده از اولویت دهم کالایی اعلام شد

سازمان توسعه تجارت ایران طی بخشنامه ای فهرست ۴۲ قلم کالای خارج شده از اولویت دهم را اعلام کرد.  همچنین مطابق با این بخشنامه، شکر با تعرفه های ۱۷۰۱۹۱۰۰ و ۱۷۰۱۹۹۰۰ جزو اولویت دهم کالایی قرار داده شد.  فهرست ۴۲ قلم کالا را در پیوست ببینید

Tags: