Tehran Customs Brokers Unionسال رونق تولید

قوانین و مقررات سایت

صفدر سلامی از ریاست هیات مدیره اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران معاف شد

هیات مدیره اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران در جلسه مورخه ۹۳/۰۶/۱۶ و در اجرای مصوبه مورخه ۹۳/۰۵/۲۰ رای به معافیت صفدر سلامی از ریاست هیات مدیره داد.  شایان ذکر است صفدر سلامی از ابتدای تاسیس اتحادیه در بعد از انقلاب اسلامی و به جز مدت کوتاهی که این پست در اختیار آقای اوسطی عراقی قرار گرفت عهده‌دار این سمت بوده‌است.  هیات مدیره ضمن تشکر از زحمات آقای سلامی در مدت تصدی این پست، این جابجایی را فرصتی برای اجرای تغییرات بنیادی در عملکرد اتحادیه و تغییر اساسنامه و رابطه اتحادیه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌داند.

Tags: