Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

سید مجتبی عباسی

نام و نام خانوادگی: 
سید مجتبی عباسی
شماره عضویت: 
۸۹۰۱۳۵5
تاریخ شروع عضویت: 
۱۳۸۹/۱۰/۵5
نام شرکت/شخص حقیقی: 
حقیقی
تلفن: 
۶۶۴۲۱۱۵۰۵5
فکس: 
۶۶۹۰۳۴۵۷7
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۶۰۱۵۸۸۷7
گمرکات محل فعالیت: 
همه استان ها