Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

حسین ارگ شاهقلی

نام و نام خانوادگی: 
حسین ارگ شاهقلی
شماره عضویت: 
۸۶۰۱۱۲2
تاریخ شروع عضویت: 
۱۳۸۳/۱۰/۱۴4
نام شرکت/شخص حقیقی: 
حقیقی
تلفن: 
۸۸۸۴۹۰۶۲2
فکس: 
۸۸۸۴۹۰۶۵5
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۳۷۷۱۶۸۵5
گمرکات محل فعالیت: 
همه استان ها