Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

بهرام عابدین پور

نام و نام خانوادگی: 
بهرام عابدین پور
شماره عضویت: 
۹۱۰۱۵۰0
تاریخ شروع عضویت: 
۱۳۹۱/۴/۱۳3
نام شرکت/شخص حقیقی: 
حقیقی
تلفن: 
۴۴۰۵۱۵۲۹9
فکس: 
۴۴۹۵۲۰۵۲2
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۱۰۱۵۵۲۰0
گمرکات محل فعالیت: 
همه استان ها