Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

با موافقت مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاسیس تعاونی کارگزاران گمرکی کشور وارد فاز اجرایی شد.

تاسیس تعاونی کارگزاران گمرکی کشور با هدف تامین نیازهای صنفی و رفاهی اعضاء، از چند سال پیش در دستور کار اتحادیه قرار داشته و از طرف اعضاء نیز با مقبولیت مناسبی مواجه شده‌بود. در روزهای گذشته و با جلب همکاری اعضاء اتحادیه، درخواست تاسیس تعاونی مزبور تهیه و به دفتر وزارت تعاون تقدیم شد. خوشبختانه این درخواست مورد موافقت و حمایت کامل جناب آقای ناطقی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور واقع گردید و دستورات مقتضی در مورد انجام اقدامات لازم از طرف ایشان صادر گردید. امید است در آینده نه چندان دور شاهد به ثمر رسیدن این خواسته به‌حق کارگزاران گمرکی باشیم. نامه مورد اشاره را در پیوست بیابید

Tags: