Tehran Customs Brokers Unionسال رونق تولید

قوانین و مقررات سایت

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

انجمن‌ها: 

از کلیه همکاران گرامی درخواست می گردد با عنایت به ابلاغ آیین نامه جدید قانون امور گمرکی نسبت به بررسی موضوعی آن از طریق این تالار و یا با ارسال مطلب به نشانی info@icbu.ir اقدام نمایند

از آنجائیکه این سایت متعلق به کارگزاران گمرکی است پیشنهاد می شود از بررسی بخش مربوط به کارگزاران گمرکی شروع کنیم

By mazaheri

دوستان گرامي از آنجائيكه هزينه هاي جنبي ترخيص در چند سال گذشته بسيار بالا رفته است از آن جمله انبارداري و بيمه وترخيصيه و صدور قبض انبار و ساير موارد خدماتي لذا خواستم نظر استادان گرامي را در رابطه با ماده ۳ آئين نامه اجرائي گمرك بنده ج را جويا شوم آيا تا كنون صنوفي كه ما با آنها در رابطه كاري هستيم مجوز هيئت عالي نظارت موضوع ماده ۱۱ قانون نظام صنفي كشور را اخذ كرداند و يا خير كه صد البته مجوزي نگرفته اند و بي مجوز نسبت به افزايش هزينه ها مبادرت نموداند  

By palangi

قابل توجه همكاران گرامي از آنجائيكه جا دارد از مسئولين و دست اندركاران محترم كه در تصويب ماده فوق همكاري و تلاش كردن تا از ورود افراد غير كارگزار رسمي در مورد تجار و بازرگانان حقيقي جهت سرعت در انجام كارها و حدالامكان جلو گيري از تخلفات تشكر و قدر داني مينمايم

By palangi

صفحه‌ها