Tehran Customs Brokers Unionسال رونق تولید

قوانین و مقررات سایت

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در ۲۲۱ ماده تصویب وبه گمرک ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی قانون جدید امور گمرکی (مصوب سال ۹۰) در جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۶ اسفند ۹۱ تصویب و به گمرک ابلاغ شد.  با توجه به درج خبر در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۰۷/۰۱/۹۲ و ابلاغ آن به گمرک، آیین نامه از تاریخ ۲۱/۰۱/۹۲ (پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی) قابلیت اجراخواهد داشت
برای دیدن متن کامل آیین نامه اینجا کلیک کنید

Tags: 

دیدگاه‌ها

ضمن عرض ادب به تمامي همكاران گرامي :
اگر بتوانيم گروهاي مختلفي تشگيل دهيم و اين آئين نامه را كه پس از ۴۰سال اصلاح شده است برسي و آنرا آناليز كنيم بسيار خوب ميشود

By palangi

صفحه‌ها