Tehran Customs Brokers Unionسال رونق تولید

قوانین و مقررات سایت

پیشنهاد جدید آقای بهرام دوانی در مورد اختلافات هیئت مدیره

ریاست محترم اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران
جناب آقای صفدر سلامی
با سلام و دعای خیر
خواهشمنداست دستور فرمایید پیرو نامه قبلی اینجانب که در سایت منعکس شده این یادداشت را هم در سایت درج نمایند.
همکاران بسیار عزیز – کارگزاران گمرکی
با سلام و تحیات
لطفا در جریان باشید که بنده حدود ده روز پیش، دو پیشنهاد به اعضای هیئت مدیره داده و با حضور چند شاهد تلفنی با آقایان سلامی – پلنگی و میرعبداله صحبت کرده‌ام که به عرض می‌رسد:
۱- همه همکاران عضو هیئت مدیره دست از کارهای گذشته بردارند و از یکدیگر عذرخواهی نموده و گذشته را فراموش کنند و همه با هم دست دوستی و برادری داده و در جهت پیشرفت اهداف اتحادیه صمیمانه و دلسوزانه کوشش کنند.
۲- در صورتی که پیشنهاد بالا مورد توافق قرار نگیرد همه اعضای هیئت مدیره (هر هفت نفر) متفقا استعفا داده و در یک دوره حق کاندید شدن نداشته باشند تا اعضای جدیدی انتخاب شده و ما هم صمیمانه به آنها کمک می‌کنیم.
۳- بنظر شما کسانی که یکی از دو پیشنهاد را نپذیرند آیا حسن نیت دارند؟
بهرام دوانی

Tags: 
پیوست: 

دیدگاه‌ها

برفی که سر در زیر آن فروبرده بودید مدتهاست آب شده است!

By mazaheri

جناب آقاي دواني آيا مگر ما دست خودمان هست كه استعفاء دهيم ما منتخب اعضاء هستيم
مگر دفاع كردن از حقوق همكارانمان مزداش استعفاء هست كه شما پيشنهاد ميكنيد
اگر قرار باشد طبق روال قبل عمل كنيم چرا در خواست مجمع ميكرديم .به اين دليل كه به بن بست رسيده بوديم و با يد يكي اين وسط ما را همراهي ميكرد و چه كساني بهتر از اعضاء اتحاديه .
به اميد روزيكه بتوان با گفتمان بر مشكلات پيروز شد
 

By palangi

صفحه‌ها